SlideShow

 • Young girl playing tin drum
 • Wilton Dubois with children
 • Wilton Dubois showing children how to play
 • Wilton Dubois playing Tin Drum
 • Wilton Dubois leading children in play drums
 • Wilton Dubois holding a hand to his ear
 • Wilton Dubois helping girl play drum
 • Wilton Dubois demonstrating drums to children
 • Girls playing tin drums
 • Children playing tin drum
 • Boy playing tin drum
 • Boy by tin drum

Show previous set of thumbnails

Show next set of thumbnails

◄ Back to Library 2016 - Wilton Dubois Teaches Kids photos